Thực hiện Kế hoạch số 66- ĐU/VPHĐND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh. Sáng ngày 15 tháng 02 năm 2020 Chi bộ Pháp chế - Dân tộc thuộc Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, long trọng tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 – 2022 tại Hội trường cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh “Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Đức Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, các đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.  Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư Chi bộ Pháp chế - Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 đồng chí Lê Thị Hương - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Pháp chế - Dân tộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 với số phiếu 4/4 đạt 100% số Đảng viên có mặt tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Đức Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của Chi bộ Pháp chế - Dân tộc đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Pháp chế - Dân tộc tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh. Thay mặt Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lê Thị Hương đã phát biểu lĩnh hội, cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy cơ quan, đặc biệt là cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh, luôn quan tâm sâu sát lãnh đạo mọi hoạt động của Chi bộ Pháp chế - Dân tộc và xin hứa sẽ triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của đồng chí trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 Đại hội Chi bộ Pháp chế - Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2022 kêu gọi toàn thể Đảng viên phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan kiểu mẫu, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Pháp chế - Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.831
  Online: 57