Ngày 14/02/2020, Chi bộ phòng Tổng hợp đã tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2022. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Chí Thi, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; các đảng viên Chi bộ Phòng Tổng hợp.

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Phó bí thư Chi bộ trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội. Trong báo cáo đã đánh giá khá đầy đủ, chi tiết về những kết quả, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua. Trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhệm, đoàn kết phấn đấu vượt qua để cùng với các đơn vị trong cơ quan tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong đó, nổi bật vai trò lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ: tham mưu chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh; tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban; nghiên cứu, tham mưu kịp thời chính xác cho Thường trực và các Ban trong việc xem xét, giải quyết các vấn đề UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp…Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, từng bước cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; đã lãnh đạo tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò trong đơn vị; việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII tiếp tục đi vào nề nếp và là việc làm thường xuyên trong sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, nghiêm túc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đảng viên, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã phát biểu đóng góp cho báo cáo chính trị trình đại hội về: công tác xây dựng đảng, đoàn thể, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Chí Thi, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả của Chi bộ Tổng hợp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những yếu kém trong nhiệm kỳ vừa qua đó là: thái độ, trách nhiệm trong thi hành công vụ; tinh thần đoàn kết; thái độ hợp tác, tư tưởng cá nhân. Đồng chí đề nghị chi bộ nhiệm kỳ tới cần làm tốt một số nhiệm vụ: Cấp ủy chi bộ cần đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề quan trọng có tính đột phá, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý hơn cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về xây dựng cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh kiểu mẫu; xây dựng Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ, kết luận, Nghị quyết Đảng cấp trên, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, có giải pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên khắc khục những khuyết điểm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Phó bí thư Đảng ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thống nhất lựa chọn những đồng chí có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, xứng đáng để bầu Bí thư và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tại Đại hội, đại hội đã bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2022, gồm có Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. 

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 cảm ơn các đại biểu cấp trên đã về dự và chỉ đạo Đại hội, sự tham gian nghiêm túc, trách nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ, góp phần vào thành công của Đại hội. Đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.458
  Online: 51