Ngày 26-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 22: Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIXToàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các Ban Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 22: Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIXCác đại biểu dự hội nghị.

Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ chủ đề đại hội XIX dự kiến là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần. Nội dung Phần thứ nhất đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020, những kết quả, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, nêu rõ phương châm hành động, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 22: Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIXĐồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị.

Trên cơ sở gợi ý của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu xác định rõ Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội, là căn cứ để xây dựng các văn kiện khác trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Do vậy, với tinh thần xây dựng cao, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến giá trị, sâu sắc thể hiện được trách nhiệm, tâm huyết với sự phát triển đi lên của tỉnh trong tương lai. Các ý kiến đánh giá cao bố cục, nội dung của dự thảo, vừa kế thừa các báo cáo của nhiệm kỳ trước, vừa có sáng tạo và cho rằng những nhận định, đánh giá trong Báo cáo chính trị đã thể hiện được những kết quả to lớn mà Thanh Hoá đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đại biểu thống nhất cao với nhận định: Chưa bao giờ Thanh Hoá có được tiềm lực và vị thế như ngày nay, đó là cơ sở, điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng cần đánh giá sâu sắc, kỹ càng hơn những kết quả nổi bật, nhất là các chỉ tiêu vượt kế hoạch như nông thôn mới, thương mại, dịch vụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ… và làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII. Các đại biểu đã thảo luận, phân tích, so sánh để có sự thống nhất giữa các chỉ tiêu trong dự thảo Báo cáo chính trị và trong quy hoạch phát triển tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 22: Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIXĐồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến làm rõ hơn phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ cơ sở để xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Trong 3 phương án tăng trưởng kinh tế nêu trong báo cáo, các đại biểu cơ bản thống nhất với phương án 2, cho rằng giai đoạn 2021- 2025 Thanh Hóa có thể đạt được tốc độ tăng trưởng bình quân dự kiến 9,5% - 10% và GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt được 5.000 USD. Phương án này dựa trên cơ sở Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định 90% - 95% công suất, các dự án lớn trong lĩnh vực công nghiệp và các dự án hạ tầng quan trọng được triển khai đúng tiến độ, tăng trưởng ngành dịch vụ, ngành nông nghiệp ở mức khá... Tuy nhiên, cần nâng tỷ lệ một số chỉ tiêu như: Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm; dân số tham gia bảo hiểm y tế; trường chuẩn quốc gia; số huyện đạt nông thôn mới, kim ngạch xuất khẩu, số xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự, ... để bám theo quy hoạch phát triển của tỉnh giai đoạn tới. Các đại biểu đã thảo luận về các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, về phương hướng, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và đề nghị đưa 4 khu kinh tế động lực, 5 trụ cột, 6 hành lang kinh tế vào Báo cáo chính trị để thấy rõ hơn phương hướng phát triển kinh tế của tỉnh. Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung một số nội dung về giải pháp xây dựng cơ chế tích tụ ruộng đất; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp, du lịch, nhất là công nghiệp chế biến; huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối vùng; chương trình phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi của tỉnh; tăng thu ngân sách Nhà nước; phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng mạnh mẽ những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 22: Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIXĐồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, trách nhiệm, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn của các đại biểu, đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung chưa nêu được hết ý kiến của mình tại hội nghị, gửi về Tiểu ban nội dung để tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo chính trị. Cho ý kiến cụ thể về chủ đề đại hội và từng phần trong dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng: Chủ đề đại hội phải mang tính khái quát cao, như lời hiệu triệu thôi thúc toàn đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị đã đặt ra để Thanh Hoá sớm hiện thực hoá khát vọng thịnh vượng. Đồng chí yêu cầu các đánh giá trong Báo cáo chính trị phải có tính khái quát cao hơn, ngang tầm Báo cáo nhiệm kỳ. Riêng phần kết quả đạt được, sự đánh giá chưa tương xứng với những con số mà cả tỉnh đã nỗ lực để đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thống nhất với phần đánh giá chung, nhưng riêng những bài học kinh nghiệm thì chưa rõ, chưa thể hiện được bản sắc của Thanh Hoá. Phần thứ 2 về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, phải nghiên cứu bổ sung vào phương hướng chung 4 vùng động lực, 5 trụ cột phát triển và 6 hành lang kinh tế của tỉnh. Qua đó, hình dung được một cách rõ ràng không gian phát triển kinh tế của Thanh Hoá trong tương lai để tập trung cao thực hiện. Về các phương án phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu xây dựng 3 phương án và đề xuất đại hội chọn phương án 2. Khi xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu phải đặt Thanh Hoá trong tổng thể chung của khu vực và cả nước bởi các chỉ tiêu mà tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua rất rõ và nổi bật; tiềm lực, vị thế của Thanh Hoá đã được khẳng định, đó là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng được các chỉ tiêu sát đúng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thống nhất, nhiệm kỳ tới phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân đạt 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.000 USD trở lên, bằng bình quân chung của cả nước; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 650 ngàn tỷ đồng trở lên; kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 5,5 tỷ USD… Riêng chỉ tiêu về số huyện, số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải tính toán lại. Các chỉ tiêu chưa thống nhất, đồng chí yêu cầu phải nghiên cứu, đánh giá lại cho thật chuẩn xác, có cơ sở để chốt số liệu vào ngày 29-2-2020.

Nhiệm vụ và các giải pháp về kinh tế, khi viết phải bám vào 4 vùng động lực đã kế thừa từ các nhiệm kỳ trước, 5 trụ cột phát triển kinh tế và 6 hành lang kinh tế đã nêu trong quy hoạch phát triển tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Riêng phần kinh tế phải đưa được ý “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu có một số ngành, lĩnh vực dẫn đầu cả nước trên cơ sở tập trung cao phát triển 4 vùng động lực, 5 trụ cột phát triển kinh tế và 6 hành lang kinh tế để tạo không gian kinh tế mới cho sự phát triển của Thanh Hoá” vào và nghiên cứu viết lại các nội dung trong phần này.

Trên cơ sở kết luận, các ý kiến đóng góp tại hội nghị và văn bản góp ý của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến yêu cầu Tiểu Ban nội dung hoàn thiện Báo cáo chính trị trước ngày 2-3-2020, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.651.804
  Online: 56