Ngày 19 tháng 5 năm 2020, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Hậu Lộc gồm ông Nguyễn Văn Ấp, đại biểu HĐND tỉnh; ông Đinh Ngọc Thúy, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc, trước kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đinh Ngọc Thúy đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và thông báo dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri huyện Hậu Lộc đã bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh mà đại biểu HĐND tỉnh đã trình bày với cử tri. Đồng thời cử tri cũng có ý kiến, kiến nghị: đề nghị tỉnh xem xét, có chính sách kích cầu cho các đơn vị tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy nhanh thời gian phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm; điều chỉnh tỷ lệ nộp ngân sách và trích để lại đối với nguồn thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án bố trí công an chính quy về xã…

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị cử tri, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh ông Nguyễn Văn Ấp đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp tới; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương sớm giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.617
  Online: 49