Ngày 25-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá tổ chức phiên họp thứ 28 để xem xét, cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVII

Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ được tổ chức trong 2 ngày, vào khoảng giữa tháng 6-2020, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B,TP Thanh Hóa). Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét các báo cáo của HĐND, UBND tỉnh như: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII. Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVII

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ những nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại kỳ họp lần này sẽ tổ chức thảo luận tại hội trường và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu bổ sung Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm; đồng thời, trình bày một số giải pháp lớn về điều hành trong những tháng cuối năm 2020 để thực hiện tốt Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 12-12 -2019 của HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVII

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số đề được UBND tỉnh trình tại kỳ họp 12.

Kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết nghị các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, trong đó có kế hoạch chi tiết trung hạn cho đường địa phương giai đoạn 2019-2021 phục vụ Hợp phần đường dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương của Tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của Chương trình 30a thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (đợt 2); kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương (đợt 2) cho các dự án của tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 huyện Như Xuân; bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án.

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVII

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Các chủ trương đầu tư gồm: Mua sắm trang, thiết bị cho phòng LAB và các trang thiết bị làm việc tại trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa; dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp của HĐND tỉnh, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa; dự án bảo mật hệ thống mạng thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa; dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa…

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVII

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cũng đã trình bày các báo cáo thẩm tra đối với các tờ trình của UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất thời gian, nội dung, chương trình và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh sẽ trình bày tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, tiếp thu các ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, khẩn trương hoàn chỉnh các tờ trình để trình tại Kỳ họp thứ 12, trên tinh thần các báo cáo phải thể hiện rõ ràng, cụ thể, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, tính pháp lý cao khi ban hành, phải dễ thực hiện và phát huy tốt hiệu quả trong đời sống. Các tờ trình liên quan đến đầu tư phát triển phải phù hợp với các nguyên tắc và quy định hiện hành, đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Đối với các văn bản báo cáo, tờ trình tại kỳ họp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải rõ ràng, khoa học trên tinh thần ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả để mỗi kỳ họp HĐND tỉnh luôn thu hút được đông đảo cử tri trong tỉnh quan tâm.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.098
  Online: 57