Ngày 8-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến đối với đề xuất dự án dự kiến khánh thành và dự kiến khởi công mới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến đối với các dự án khánh thành và khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét 9 dự án, trong đó 4 dự án sử dụng vồn đầu tư công, 4 dự án đầu tư trực tiếp trong nước và 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài để dự kiến khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với danh mục dự kiến khởi công mới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có 14 dự án, trong đó 4 dự án vốn đầu tư công, 1 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, 6 dự án đầu tư trực tiếp trong nước, 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến đối với các dự án khánh thành và khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan chuẩn bị các dự án khánh thành và khởi công mới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến đối với các dự án khánh thành và khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất về chủ trương và giao cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh điều hành các cơ quan chức năng tập trung cao hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật để có thể khánh thành và khởi công các công trình đã được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và nhà đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để có thể tổ chức khánh thành công trình trước 5-10-2020 để chào mừng Đại hội. Đối với các công trình, dự án tổ chức khởi công, cần phối hợp chặt chẽ với các nhà dầu tư để tổ chức khởi công theo dự kiến đã được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến đối với các dự án khánh thành và khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở nội dung tờ trình, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất việc phân bổ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 với tổng số nguồn vốn hơn 1.610 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương là 1.504 tỷ đồng, (gồm vốn đầu tư phát triển Trung ương là hơn 1.258 tỷ đồng, vốn dự phòng ngân sách Trung ương là hơn 245 tỷ đồng); vốn sự nghiệp phát triển kinh tế ngân sách tỉnh là hơn 106 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến đối với các dự án khánh thành và khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc phân bổ nguồn vốn cần phải được thực hiện theo đúng các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh về Chương trinh MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến đối với các dự án khánh thành và khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tích HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất về chủ trương đã được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã phát biểu. Từ đó làm rõ vấn đề theo nguyên tắc những công trình, dự án đang tiến hành dở dang phải thực hiện dứt điểm, không kéo dài. Các công trình đã hoàn thành đã quyết toán hoặc công trình đã hoàn thành chưa quyết toán cần phải làm hoàn thiện xong các thủ tục trong năm 2020. Đối với các công trình đang dang dở cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong năm 2020.

Cũng tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo làm rõ, cụ thể hơn các đề xuất, kiến nghị trong Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các ý kiến phát biểu của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu đưa để vào Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Trong chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xem xét và cho ý kiến vào Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; báo cáo đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận 891 – KL/TU ngày 9-9-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn và Kết luận số 1233 –KL/TU ngày 6-3-2020 về điều chỉnh đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.802
  Online: 63