Sáng 16-6, tiếp tục ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hộiToàn cảnh kỳ họp.

Đồng chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo gợi ý của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu tập trung thảo luận 4 vấn đề lớn, gồm: Phân tích rõ nguyên nhân những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, trước ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, những hạn chế yếu kém và nêu lên những giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020; thảo luận vào các nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết của UBND tỉnh đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp lần thứ 11; thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh; thảo luận và cho ý kiến vào hoạt động của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hộiCác đại biểu phát biểu tại kỳ họp.

Các đại biểu cho rằng: 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID -19 đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, nên kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng; các hoạt động văn hóa – xã hội cơ bản được duy trì. Trong đó, nổi bật là: Đã kiểm soát tốt đại dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh và được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn tăng so với cùng kỳ như: Giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, thu hút FDI, thành lập mới doanh nghiệp, huy động vốn đầu tư phát triển…

Bên cạnh đó, các đại biểu đã phân tích kỹ những hạn chế yếu kém và nêu lên những giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Đinh Thị Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại kỳ họp.

Đại biểu Đinh Thị Cẩm Vân, Giám đốc Sở Tài chính thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. Đồng thời cho rằng, cùng với nhiều kết quả nổi bật đạt được, báo cáo cũng nêu ra nhiều vấn đề do ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID -19, như thu ngân sách Nhà nước; nợ đọng thuế còn diễn ra, nhất là nợ đọng tiền sử dụng đất. Đại biểu Đinh Thị Cẩm Vân kiến nghị tỉnh cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào thu từ công tác xuất nhập khẩu, từ quyền sử dụng đất. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế; kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng thuế, nhất là nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách nhà nước các cấp; rà soát, thực hiện cắt giảm chi thường xuyên ở các cấp ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết trong dự toán năm 2020.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc.

Đại biểu Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc thống nhất cao với báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; mục tiêu giải pháp những tháng cuối năm 2020. Đồng thời kiến nghị tỉnh cần có giải pháp và chính sách hỗ trợ cho cán bộ trong diện giảm biên chế; có chính sách hỗ trợ du nhập và liên kết đối với các loại cây ăn quả mới; nên tăng mức hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới đối với các huyện miền núi. Quan tâm đến việc chống ngập lũ cho kênh Bắc. Đối với thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp miền núi còn hạn chế, đại biểu đề nghị cần sớm có các giải pháp về công tác quy hoạch sử dụng đất; cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư hạ tầng nông thôn; quan tâm nghiên cứu chiến lược phát triển nông nghiệp, bảo đảm giải quyết vấn đề về đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hộiĐại biểu Mai Nhữ Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống.

Đại biểu Mai Nhữ Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống kiến nghị, tỉnh cần sớm có các giải pháp tích cực, đồng bộ về cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương cấu trúc lại ngành chăn nuôi, đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, an toàn sinh học nhằm góp phần phòng, chống ngăn chặn dịch bệnh trong thời gian tới. Chỉ đạo nhanh việc tích tụ đất đai; kiểm soát chặt chẽ chất lượng con giống, thực hiện việc chăn nuôi an toàn. Quan tâm đến năng lực trong việc bảo quản sau thu hoạch thủy hải sản. Đầu tư cơ sở hạ tầng trong nghiệp. Quan tâm đến công tác hoạt động của các hợp tác xã; đội ngũ những người hoạt động bán chuyên trách cấp thôn, bản.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hộiĐại biểu Lương Văn Tưởng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Đại biểu Lương Văn Tưởng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh khẳng định, thời gian qua mặc dù tỉnh đã có nhiều ưu tiên đầu tư trong phát triển kinh tế, xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, xã hội khu vực miền núi, tuy nhiên về vấn đề hạ tầng nông thôn, chính sách trong thực hiện các công trình 135 đang đặt ra nhiều khó khăn, bất cập. Đại biểu Lương Văn Tưởng đề nghị, tỉnh cần tập trung chỉ đạo và sớm đưa vào thực hiện các công trình 135; đánh giá thật tốt về xây dựng kế hoạch, dự án về triển khai thực hiện Đề án 88 của Quốc hội; trong đó quan tâm giải quyết nhà ở, nước sinh hoạt; phát triển nông lâm nghiệp theo theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở vật chất; chăm sóc sức khỏe và nâng cao tầm vóc đối với người dân tộc thiểu số… Đề nghị tỉnh có chủ trương, kế hoạch ổn định đời sống người dân ở khu vực có nguy cơ; bố trí kinh phí xây dựng khu tái định cư để ổn định đời sống, bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng cho Nhân dân.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hộiĐại biểu Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế.

Thảo luận tại kỳ họp đại biểu Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế cho rằng: Ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch COVID-19, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, ngành y tế đã tập trung cao cho công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây bệnh; tổ chức cách ly, ngăn ngừa lây lan nguồn bệnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành y tế, không có trường hợp ngoại lệ; triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp dập dịch, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng theo quy định. Đại biểu Trịnh Hữu Hùng kiến nghị cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan thứ phát ra cộng đồng.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh.

Đại biểu Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. Đồng thời cho rằng, những tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Đại biểu Đinh Xuân Hướng kiến nghị, tỉnh cần đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; thúc đẩy tổ chức sản xuất theo hình thức cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ cao; kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; có chính sách nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; quan tâm đến việc di dời cho những hộ dân vùng bị ngập lụt; quan tâm đầu tư Khu du dịch vườn Quốc gia Bến En.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hộiĐại biểu Ngô Tôn Tẫn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại biểu Ngô Tôn Tẫn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thống nhất cao với báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; mục tiêu giải pháp những tháng cuối năm 2020. Về chính sách an sinh xã hội, đại biểu Ngô Tôn Tẫn kiến nghị, tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương và thực hiện các chính sách hỗ trợ; đồng thời phải công khai và minh bạch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cũng như xử lý kịp thời những vi phạm. Về cải cách thủ tục hành chính, đại biểu Ngô Tôn Tẫn kiến nghị, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra các bộ phậm làm thủ tục hành chính; tiếp tục đặt hòn thư góp ý tại bộ phận làm thủ tục nhằm giúp người dân và doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến góp ý.

Cũng tại buổi thảo luận, nhiều ý kiến của đại biểu cđã tập trung thảo luận về công tác quản lý văn hóa, du lịch; tác động của dịch COVID-19, học sinh, sinh viên phải nghỉ học dài ngày, ảnh hưởng đến chương trình, kế hoạch dạy và học của các trường; thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung vào các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, nguồn vốn, nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ, lao động, cấp điện, cấp nước...

Theo chương trình làm việc, buổi chiều cùng ngày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh sẽ giải trình làm rõ các ý kiến tham luận của các đại biểu; thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  109 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.365.349
  Online: 57