Ngày 16-6, dưới sự chủ tọa của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, tiếp tục làm việc để các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Các đại biểu thảo luận tại hội trường.

Bước vào phiên thảo luận, trên cơ sở gợi ý của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến, các đại biểu cho rằng: Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, những với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực, nổi bật là kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như: Giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp, huy động vốn đầu tư phát triển, thu ngân sách nhà nước đều tăng khá so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả tích cực, tăng cả về số dự án và vồn đăng ký so với cùng kỳ. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ, đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Công tác phòng chống dịch COVID – 19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả nên đã sớm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn; các hoạt động văn hóa, xã hội cơ bản được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo... Các đại biểu đánh giá rất cao trong bối cảnh ảnh hưởng sâu của đại dịch COVID -19 đối với trong nước và ngoài nước, nhưng tỉnh ta đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020, với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ USD. Đây là sự kiện khẳng định được vị thế của Thanh Hóa - điểm đến của các nhà đầu tư và tạo sức bật mới cho Thanh Hóa phát triển.

Bên cạnh đánh giá cao những kết qủa đạt được, các đại biểu đã phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện, trong đó chủ yếu là: Đại dịch COVID-19 xảy ra với quy mô toàn cầu, thời gian dài, đã ảnh hưởng rất lớn đến tỉnh ta, tác động sâu rộng, ảnh hưởng hầu hết các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế, đến các hoạt động văn hóa xã hội, sản xuất và đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại một vài nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra sai sót, chưa đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Các đại biểu đều thống nhất với các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời đề nghị tỉnh cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cần có chính sách hỗ trợ du nhập và liên kết đối với các loại cây ăn quả mới; nên tăng mức hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới đối với các huyện miền núi. Quan tâm nghiên cứu chiến lược phát triển nông nghiệp, bảo đảm giải quyết vấn đề về đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Các cấp các ngành trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan thứ phát ra cộng đồng. Các đại biểu cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, điều hành phải mạnh mẽ, quyết liệt, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính linh hoạt, sáng tạo, tận tâm, tận lực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Đối với việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi tới HĐND, kết quả giải quyết những nội dung chất vấn tại các kỳ họp trước, các đại biểu đánh giá cao UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm một cách có hiệu quả đáp ứng được yêu cầu của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Các đại biểu cũng đánh giá cao nội dung chất lượng cảu các tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh có luận cứ và luận điểm cụ thể giúp cho đại biểu HĐND tỉnh có căn cứ xem xét quyết nghị tại kỳ họp. Chất lượng hoạt động cảu HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, công tác phục vụ và chuẩn tài liệu cho kỳ họp đầy đủ, chu đáo. Việc điều hành của chủ tọa lỳ họp linh hoạt sáng tạo, tạo không khí dân chủ trong thảo luận và quyết nghị cơ chế chính sách để góp phần vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm.

Tại kỳ họp, thay mặt Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm thảo luận và các báo cáo tờ trình tại kỳ họp. Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã phân tích, giải trình các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ du nhập và liên kết đối với các loại cây ăn quả mới; thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; việc xử lý trong công tác xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách hỗ trợ các hộ dân di dời khỏi vùng có nguy cơ bị sạt lở; vấn đề chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chính sách đối với trưởng công an xã nghỉ việc; vấn đề đấu thầu, đấu giá…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng đã phân tích những khó khăn nội tại liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2020, các cấp ủy, chính quyền và các sở, ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan thứ phát ra cộng đồng. Tăng cường bảo vệ thành quả phát triển nông nghiệp và bảo vệ gia súc, gia cầm không để tái phát dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm A/H5N6. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ ruộng đất. Tăng cường rà soát phương án phòng chống lụt bão; đẩy nhanh tiến độ các công trình hồ đập, đê điều phục vụ phòng chống lụt bão. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý về đầu tư xây dựng. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thu chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020. Khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu tại các cảng trong Khu kinh tế Nghi sơn. Tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong việc khởi công, khánh thành các dự án chào mừng đại hội Đảng. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm về thủ tục đầu tư. Tập trung điều hành ngân sách hợp lý nhằm tạo điều kiện cho thu hút đầu tư. Tăng cường huy đồng tiền về đấu giá quyền sử dụng đất. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về xử lý công việc trên môi trường điện tử. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; quan tâm đến công tác giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019 - 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Tăng cường thanh tra, kiểm việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các kế hoạch.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao quyết nghị 39 nghị quyết, trong đó, có 32 nghị quyết về cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh và 7 nghị quyết liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri, đặc biệt là những vấn đề cử tri đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả. Yêu cầu UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn tại các kỳ họp trước, tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về từng nội dung chất vấn vàthực hiện đúng những điều đã cam kết trước HĐND và cử tri trong tỉnh, để những vấn đề đã chất vấn được tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để.

Xem toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp TẠI ĐÂY.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  130 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.769.021
  Online: 23