Ngày 16 tháng 7 năm 2020, thành phố Sầm Sơn đã tổ chức hội nghị điển hình tiến tiến giai đoạn 2015 – 2020 và kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Sầm Sơn. Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, cùng với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thành phố Sầm Sơn đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, liên tục với qui mô, hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực và được gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của Thành phố. Trên tất cả các lĩnh vực công tác đều xuất hiện các nhân tố mới, các mô hình điển hình tiên tiến. Nổi bật là: Phong trào thi đua: “Phát triển du lịch, dịch vụ”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”;… đã góp phần phát triển đột phá về du lịch; phát huy được tinh thần lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; tích cực, chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phong trào thi đua “Hộ gia đình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” được phát động sôi nổi, tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo. Đã có nhiều tấm gương nông dân vượt qua khó khăn phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả; trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Trong giai đoạn 2015 - 2020 số hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương: 01 hộ; cấp tỉnh: 40 hộ; cấp thành phố: 123 hộ; số hộ đạt cấp phường, xã: 4.157 hộ; 01 cá nhân được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua khác như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”; “Vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; “Mở rộng đường giao thông nông thôn”; “Trồng hoa thay thế cỏ dại”; “Xây dựng công sở Xanh - Sạch - Đẹp”; “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư”; “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự trở thành động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Sầm Sơn vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 17,8%, vượt 1,3% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 57,72 triệu đồng, gấp 1,6 lần năm 2015; tổng vốn huy động cho đầu tư phát triển giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 20.640 tỷ đồng, tăng 2,06 lần so với mục tiêu đề ra. Cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư và phát triển mạnh mẽ, cảnh quan thay đổi hơn hẳn trước đây, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả thành phố Sầm Sơn đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, đề nghị Thành phố thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực gắn với việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua phải bám sát mục tiêu, nội dung trọng tâm trong từng thời kỳ, với hình thức thi đua phù hợp, thiết thực nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, thế mạnh của Thành phố. Trong đó, cần tập trung huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng thành phố Sầm Sơn sớm trở thành đô thị du lịch thông minh, giàu đẹp, hấp dẫn, thân thiện, đạt tiêu chí đô thị loại II, là một trong những trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  130 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.768.983
  Online: 56