Ngày 30 tháng 6 năm 2020, huyện Như Thanh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến giai đoạn 2015-2020; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo huyện Như Thanh cùng 133 điển hình tiên tiến.

5 năm qua, phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến của huyện Như Thanh được cấp ủy Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo toàn diện. Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu của huyện giai đoạn 2015-2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 730 tỷ đồng bình quân hàng năm tăng 93% so với dự toán và gấp 3,2 lần giai đoạn 2011 - 2015, đứng đầu các huyện miền núi.

Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng con người, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; xây dựng đời sống văn hóa; giảm nghèo; bảo đảm an ninh - trật tự an toàn xã hội; phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả sản xuất; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng...

Đặc biệt là phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới". Đến nay toàn huyện có 08/13 xã (sau sáp nhập) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỉ lệ 61,5%; 71 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, giữ vững vị trí đứng đầu các huyện miền núi. 

Ghi nhận những thành tích đạt được trong 5 năm qua, huyện Như Thanh vinh dự 2 lần được Thủ tướng chính phủ tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua (năm 2015 và 2019) được UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua trong tỉnh (năm 2016, 2017), Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ (năm 2017). Đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân trong huyện được tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các hình thức khen thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả huyện Như Thanh đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, huyện Như Thanh tiếp tục  đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó xác định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

Quan tâm nhiều hơn nữa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện phong trào thi đua. Coi trọng phương pháp, biện pháp lãnh đạo, tổ chức và quyết tâm với nhiều sáng tạo mới để thực hiện tốt phong trào thi đua đạt mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ xã Yên Thọ, huyện Như Thanh; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; trao Quyết định công nhận danh hiệu kiểu mẫu của UBND tỉnh cho cơ quan UBND huyện Như Thanh. Nhân dịp này, 46 tập thể, và 87 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Như Thanh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  96 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.211.251
  Online: 30