Sáng 23-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 để thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 25: Thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 25: Thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến khẳng định: Vừa qua, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao về chủ trương ban hành nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là vấn đề lớn, quan trọng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết theo tinh thần “càng sớm càng tốt”; UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình hành động thực sự sát đúng, có tính khả thi cao và cụ thể hóa từng nội dung công việc theo lộ trình để bắt tay tổ chức thực hiện ngay sau khi nghị quyết được ban hành với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Một vấn đề quan trọng khác là thực tiễn thời gian gần đây, nhất là sau chuyến làm việc của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đặt ra yêu cầu với BCH Đảng bộ tỉnh phải thảo luận, góp ý, chỉnh sửa để hoàn thiện Báo cáo Chính trị.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 25: Thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày nội dung cốt lõi của dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi được bổ sung, chỉnh sửa.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày nội dung cốt lõi của dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi được bổ sung, chỉnh sửa tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 20-7.

Dự thảo Báo cáo Chính trị có chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước – một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Kết cấu của dự thảo Báo cáo chính trị gồm hai phần. Phần thứ nhất, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó nêu bật: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa đã phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, có 26/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 25: Thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Toàn cảnh hội nghị.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân dự kiến đạt 12,5%, vượt mục tiêu Đại hội, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đã có 6 đơn vị cấp huyện, 376 xã (chiếm 64,46%) đạt chuẩn nông thôn mới, vượt cao so với mục tiêu Đại hội; tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt 35%, đạt mục tiêu Đại hội; bộ mặt đô thị nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng hiện đại, văn minh.

Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, đã ứng dụng, chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới, phức tạp tại các bệnh viện tuyến tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả; là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố theo các nghị quyết của Trung ương; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất lớn và có ý nghĩa quan trọng; có thể khẳng định chưa bao giờ tỉnh ta có được tiềm lực và vị thế như ngày nay; đó là cơ sở, điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững bước tiến lên, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Cùng với đó là nguyên nhân kết quả đạt được; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025; 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 25: Thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tiếp đó, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trình bày Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đưa tỉnh ta phát triển mạnh mẽ, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất cao về nhận thức, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động; chủ động linh hoạt, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, tập trung vào những vào những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm, đột phá nên đã tạo ra động lực lớn cho tỉnh phát triển nhanh trong giai đoạn 2015 – 2020.

Đồng thời, xây dựng các định hướng chiến lược, chuẩn bị các dự án lớn, tạo cơ sở, tạo điều kiện cho tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 – 2020. BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy là một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức; luôn thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ, trách nhiệm, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy là nhân tố quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 25: Thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị.

Đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các đại biểu đều nhận định, dự thảo báo cáo chính trị đã nêu tương đối toàn diện, khách quan về kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ qua, đến nay đều đã thực hiện đạt và vượt, mặc dù tình hình trong nước và thế giới thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 25: Thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu góp ý vào dự thảo Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 25: Thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị.

Những kết quả đạt được có vai trò lãnh đạo quan trọng của BCH Đảng bộ tỉnh trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đáng chú ý chủ đề đại hội sau khi đưa thêm cụm từ “Một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc” không chỉ tạo động lực lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, mà còn khẳng định Thanh Hóa là nhân tố mới về kinh tế của hiện tại, cũng như trong giai đoạn tiếp theo của khu vực phía Bắc. Các đại biểu cũng góp ý vào một số nội dung trong Báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 25: Thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu. Đồng thời yêu cầu Tiểu Ban nội dung cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và tiếp tục nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị trước ngày 8-8.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sắp tới Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về nghị quyết. Trọng tâm là truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng đóng góp cho đất nước; những thành tựu mà tỉnh ta đã đạt được trong giai đoạn vừa qua; trách nhiệm của tổ chức, công dân, nhất là trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp, nhằm dấy lên phong trào, ý chí, khát vọng mới để quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện nghị quyết; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương thành công. Trong đó, cần làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng các văn kiện đại hội, nhất là công tác nhân sự bảo đảm đúng quy định; phấn đấu hoàn thành đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương trong tháng 8.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh và tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.509.047
  Online: 29