Sáng 30-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX: Đoàn kết – Kỷ cương - Năng động - Phát triển

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanhhoang Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số huyện, thị xã trong tỉnh; lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 231 đại biểu chính thức đại diện cho 5.226 đảng viên trong Đảng bộ huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX: Đoàn kết – Kỷ cương - Năng động - Phát triển

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự đại hội.

Theo báo cáo Chính trị đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành và vượt mức 24/26 chỉ tiêu. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng - ngành nghề dịch vụ. Quy mô giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 3.918 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 35 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,23%. Sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX: Đoàn kết – Kỷ cương - Năng động - Phát triển

Đồng chí Nguyễn Thành Lương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày báo cáo Chính trị

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 7,8%, vượt kế hoạch 5,15%. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 ước đạt 34.000 tấn. Đến nay, huyện đã xây dựng thành công nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao và đã có 1 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh, 2 sản phẩm được công nhận 2 sao OCOP cấp huyện, 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap, 1 sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, 1 sản phẩm được xác nhận xuất xứ nguồn gốc, 28 chuỗi an toàn thực phẩm được công nhận. Kinh tế lâm nghiệp tiếp tục pháp triển. Công tác thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm, với tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 ước đạt 4.320 tỷ đồng, vượt mục tiêu đại hội; thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm, huyện đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất có nguồn vốn lớn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Phong trào xây dựng nông thôn mới có chuyển biến rõ nét. Đến hết năm 2020, phấn đấu có 6 xã, 36 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đều có sự phát triển. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn- xã hội được bảo đảm. Trong đó, an ninh khu vực biên giới với nước bạn Lào luôn ổn định và phát triển toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường. Các tổ chức cơ sở đảng được củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luôn chuyển cán bộ; sắp xếp các thôn, bản, các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Báo cáo Chính trị tại đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; từ đó phân tích và làm rõ những nguyên nhân để tìm hướng khắc phục.

Với phương châm hành động “Đoàn kết- Kỷ cương-Năng động-Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra phương hương, mục tiêu, đó là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đề ra 27 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, văn hóa-xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13%; phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; tích tụ 1.620 ha ruộng đất để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 đạt 6.200 tỷ đồng; có 10/15 xã, 66 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới... Phấn đấu trước năm 2023 ra khỏi huyện nghèo, đến năm 2025 trở thành huyện khá của khu vực miền núi, trước năm 2030 đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung, phân tích, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị để Đảng bộ huyện Thường Xuân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX: Đoàn kết – Kỷ cương - Năng động - Phát triển

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp đã đề ra trong Báo cáo Chính trị đại hội.

Về thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gợi mở 6 nhóm giải pháp quan trọng, như: Thứ nhất, phát huy lợi thế là huyện có diện tích tự nhiên rộng lớn, với nhiều danh thắng, di tích, giàu khoáng sản, giàu tài nguyên rừng, lại gần TP Thanh Hóa, Cảng Hàng không Thọ Xuân, có Cửa khẩu Khẹo với nước bạn Lào. Đặc biệt, huyện tiếp giáp với Khu công nghiệp - nông nghiệp Công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng đã được tỉnh phê duyệt đến năm 2030, tầm nhìn 2045 định hướng hình thành “xa lộ nông nghiệp” để phát triển thành vùng nông nghiệp công nghệ cao dọc đường Hồ Chí Minh. Từ lợi thế đó, huyện cần bám sát quy hoạch tỉnh để bổ sung, hoàn hiện quy hoạch vùng; huy động các nguồn lực về con người, đất đai, truyền thống văn hoá lịch sử, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, có cơ chế, chính sách để tạo động lực phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Thứ hai, để phấn đấu đưa huyện Thường Xuân ra khỏi huyện nghèo trước năm 2023, đến năm 2025 trở thành huyện khá của khu vực miền núi và trước năm 2030 đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các giải pháp chính trị, kinh tế, hành chính và công tác cán bộ, tạo bước phát triển mạnh mẽ về sản xuất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng con người phát triển toàn diện, cơ quan, làng, xã kiểu mẫu.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các vùng sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tạo ra một số sản phẩm hàng hóa đặc trưng riêng của huyện, có thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp; mở rộng các hình thức liên kết sản xuất hàng hóa, sản xuất theo chuỗi giá trị, chuỗi an toàn thực phẩm; tập trung phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại tập trung, gia trại an toàn dịch bệnh; mở rộng các mô hình trang trại tổng hợp trồng rừng kết hợp với trồng cây ăn quả, cây dược liệu quý hiếm và nuôi con đặc sản để trở thành sản phẩm hàng hóa, sản phẩm du lịch; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn. Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp để đón đầu luồng dịch chuyển sản xuất công nghiệp; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tập trung; phát huy lợi thế Cửa khẩu Khẹo để nâng cao giá trị thương mại qua biên giới với các địa phương của nước bạn Lào; tăng cường quảng bá du lịch, phát triển mạnh các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh gắn với bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, danh thắng, các lễ hội truyền thống.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm theo địa chỉ; thường xuyên trợ giúp khoa học kỹ thuật, cách thức tổ chức sản xuất, tạo điều kiện cho đồng bào tự vươn lên thoát nghèo, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, sớm thoát khỏi huyện nghèo.

Thứ năm, tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình – hữu nghị gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia với nước bạn Lào; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới, đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng - an ninh, đối ngoại và các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Thứ sáu, để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa nhanh Nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, vấn đề then chốt là huyện tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện để mỗi đảng bộ, chi bộ đủ sức lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Chú trọng giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, không thụ động, ỷ lại, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 11, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đại hội Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX: Đoàn kết – Kỷ cương - Năng động - Phát triển

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Đại hội.

Ngày 31-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  115 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.429.868
  Online: 8