Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 248 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 9.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Hậu Lộc đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 14,2%, Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 9.695 tỷ đồng, gấp 1,94 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội 11,8%, tăng gần 2 lần so với năm 2015.

Xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện sâu rộng, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp hằng năm từ 99% trở lên. Quốc phòng - An ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được coi trọng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Hoạt động của chính quyền các cấp có chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thanh Sơn biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hậu Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời chỉ rõ một số mặt hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của huyện. Đề nghị huyện Hậu Lộc trong nhiệm kỳ mới khẩn trương cập nhật, bổ sung, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc đến năm 2040, làm cơ sở để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ra sự đột phá về phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, phương án tổ chức sản xuất ở tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đảm bảo trình tự thủ tục, có tính khoa học, khả thi, rõ ràng, cụ thể, tạo ra sự phát triển nhanh, mạnh mẽ của huyện; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường; quản lý ngư dân và phương tiện hoạt động trên biển. Quan tâm nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội; giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của huyện, nhất là giáo dục mũi nhọn. Làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động và xuất khẩu lao động. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng – an ninh. Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, huyện cần chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Chính phủ; tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, chất lượng cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  109 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.370.031
  Online: 27