Sáng 6 tháng 8 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự. Dự Đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ, cùng 289 đại biểu, đại diện cho hơn 4.300 đảng viên trong Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả trên các mặt kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,6%, vượt mục tiêu đại hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 74,91%, dịch vụ - thương mại 24,11%, nông nghiệp - lâm nghiệp 0,98%; thu nhập bình quân đầu người đạt 80,1 triệu đồng/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị dịch vụ - thương mại bình quân hàng năm 15,35%, tăng 1,95% so với mục tiêu Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được giữ vững. Văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn đã nỗ lực đạt được trong nhiệm vừa kỳ qua, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phát triển thị xã.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đề nghị Đảng bộ thị xã phải tập trung lãnh đạo khai thác tốt tiềm năng, phát huy các lợi thế so sánh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thị xã, hạ tầng khu công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh; trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến chế tạo, chế biến nông lâm sản, dược phẩm; bám sát Quy hoạch tỉnh để cập nhật, bổ sung, hoàn hiện Quy hoạch xây dựng phát triển thị xã, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp và quy hoạch chi tiết một số khu chức năng còn thiếu; bảo đảm phải có tầm nhìn dài hạn, tính đến định hướng phát triển không gian của thị xã Bỉm Sơn trong tương lai.

Đẩy mạnh xã hội hoá, tạo sự chuyển biến nhanh, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và dạy nghề, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng cơ quan, khu phố, phường, xã văn minh, kiểu mẫu; thực hiện tốt quy chế dân chủ; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai tệ nạn; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện để mỗi đảng bộ, chi bộ đủ sức lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Ngày 7 tháng 8 năm 2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  109 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.370.028
  Online: 27