Trong các ngày 01/9 và 08/9/2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với các huyện Quan Hóa và Nga Sơn về công tác quản lý Nhà nước xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay; công tác quản lý việc trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến nay. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì các buổi làm việc. Tham dự với Ban có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thường trực HĐND các huyện Quan Hóa và Nga Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Hóa, từ năm 2016 đến nay huyện đã xuất khẩu được 349 lao động, các thị trường chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ả rập xê út. Huyện đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động và tổ chức các lớp dạy nghề hàn, nghề xây dựng... cho lao động nông thôn góp phần tạo nguồn cung ứng cho các thị trường lao động; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu xuất khẩu được vay vốn theo cơ chế chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Từ năm 2016 đến nay trên địa bàn huyện Nga Sơn đã có 1.458 người đi xuất khẩu lao động; trong đó, có 660 người được hỗ trợ số tiền là 1.980 triệu đồng; 11 người được Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho vay 01 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Số người tham gia xuất khẩu lao động tại các huyện hàng năm rất ít, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao; nhiều xã trong năm không có lao động tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn tại các huyện chưa thường xuyên; số lao động được hưởng chính sách kích cầu còn thấp; các đoàn thể xã hội tham gia còn ít, chưa tạo ra được phong trào trong công tác xuất khẩu lao động; chất lượng nguồn lao động thấp, chủ yếu lao động phổ thông, chưa tự giác học nghề, học ngoại ngữ; công tác quản lý số lao động hết hợp đồng phải về nước trước thời hạn còn hạn chế...

Về công tác quản lý việc trùng tu tôn tạo di tích trên địa bàn huyện Quan Hóa hiện có 03 di tích được xếp hạng; từ năm 2019 đến nay, huyện đã trùng tu 02 công trình nhằm phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại Hang Phi với tổng mức đầu tư là 1.025 triệu đồng và công trình Bến thuyền qua sông Luồng sang Hang Lũng Mu tại Khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân với tổng mức đầu tư là 703 triệu đồng. Tại huyện Nga Sơn, UBND huyện đã tổ chức tu bổ, tôn tạo 02 di tích, trong đó di tích Phủ Trèo, xã Nga An với tổng kinh phí 5.449 tỷ đồng và di tích Chùa Bạch Tượng xã Nga Giáp với tổng kinh phí 680 triệu đồng. Huyện đang đề nghị chủ trương tu bổ, tôn tạo 03 di tích gồm Chùa Thạch Tuyền, xã Nga Thạch; Nghè Hậu, xã Nga Bạch và Đền Xuân Đài, xã Nga Thủy.

  Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị  lãnh đạo các huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động; tập trung tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận được với các cơ chế chính sách khuyến khích của tỉnh và Trung ương; xây dựng Đề án về xuất khẩu lao động; phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động để xác định thị trường, tạo điều kiện cho lao động có việc làm và thu nhập ổn định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý, theo dõi, hỗ trợ người lao động thực hiện hợp đồng ở nước ngoài và người lao động sau khi về nước; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu lao động.

Đối với công tác quản lý việc trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị huyện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp các di tích trên địa bàn theo đúng các quy định của pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  115 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.429.770
  Online: 71