Ngày 15/01/2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với huyện Yên Định về công tác quản lý Nhà nước trong trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay và việc triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số công trình văn hóa - xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự với Ban có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Thường trực HĐND huyện Yên Định.

Huyện Yên Định hiện có 49 di tích được xếp hạng, trong đó có 07 di tích cấp quốc gia. Từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách của huyện, của xã và nguồn huy động xã hội hóa, đã có 05 di tích phục dựng trùng tu, tôn tạo hoàn thành, 03 di tích cơ bản hoàn thành trùng tu các hạng mục và 01 di tích đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với dự án phục dựng, tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc. Ngày 04/4/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 164/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án phục dựng, tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc, xã Yên Trung, huyện Yên Định. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư không quá 60.250 triệu đồng; trong giai đoạn 1 (2019-2020), đầu tư phục dựng, tôn tạo hạng mục Đền thờ chính (Tiền tế và Hậu cung), Nghi môn ngoại, san nền. Tổng vốn đầu tư khoảng 14.997 triệu đồng… Chủ đầu tư dự án là UBND huyện Yên Định.

Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Bảo tồn di sản đang tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư còn chậm; phải phê duyệt điều chỉnh lại dự án đầu tư do có dự án kênh Cửa Đạt đi qua...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao công tác quản lý Nhà nước về việc trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện Yên Định và việc chấp hành nghiêm Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án phục dựng, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc, xã Yên Trung, huyện Yên Định. Đồng chí nhấn mạnh: huyện Yên Định có 3 di tích đặc biệt quan trọng, đó là Đền Đồng Cổ, Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường và Đền thờ Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc. Vì vậy, huyện cần ưu tiên bố trí nguồn ngân sách việc trùng tu, tôn tạo các di tích này; những di tích khác cần quan tâm hỗ trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo trên địa bàn, huyện cần lập kế hoạch và đề xuất với tỉnh. Đối với Dự án phục dựng, tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc; đồng chí đề nghị các ngành liên quan sớm nghiệm thu những hạng mục đã hoàn thành để đưa vào sử dụng, nhằm khôi phục và phát huy giá trị lịch sử, nghệ thuật kiến trúc của Đền thờ; từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch trên địa bàn huyện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.381
  Online: 60