Thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại huyện Ngọc Lặc. Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Tỉnh đoàn; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND, UBND và các phòng, ban, ngành có liên quan thuộc huyện Ngọc Lặc.

Theo báo cáo của UBND huyện, hiện nay tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy xảy ra trên địa bàn huyện Ngọc Lặc ngày càng gia tăng với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đa số là các con nghiện lâu năm, một số đối tượng không nghiện nhưng do hám lợi nên dẫn đến phạm tội. Đến nay số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn là 128 người, người nghiện có ở 16/21 xã, thị trấn, trong đó trong độ tuổi thanh niên chiếm 29%.

Trước tình hình trên, trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Ngọc Lặc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản để tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tiếp tục được quan tâm. Từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2021 Công an huyện đã tập trung lực lượng, phương tiện mở các cao điểm phòng, chống tội phạm về ma túy, quá trình đấu tranh đã khởi tố 51vụ/57 bị can về các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy. Thành phần tội phạm là người lao động tự do hoặc không có nghề nghiệp ổn định. Lứa tuổi phạm tội trong độ tuổi thanh niên chiếm 44%. Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã phối hợp với các ngành tư pháp xét chọn 06 vụ/6 bị can phạm tội về ma túy làm án trọng điểm. Kết quả điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về ma túy đã góp phần quan trọng đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe ý kiến của thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới UBND huyện cần tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy. Xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo 138 cấp huyện. Lực lượng Công an thường xuyên với phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các ngành có liên quan triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, không để xảy ra vi phạm pháp luật và ma túy xâm nhập vào trường học. Nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ thanh niên có nguy cơ cao, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về thông tin báo cáo, chủ động rà soát, thống kê chính xác số người nghiện ma túy, số thanh thiếu niên nghiện ma túy để tập trung cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới trên địa bàn. Các ngành Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và TAND huyện thường xuyên phối hợp kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án ma túy phục vụ yêu cầu giáo dục phòng ngừa chung.

Các kiến nghị của huyện Ngọc Lặc, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tổng hợp và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  130 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.769.038
  Online: 40