Thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021, ngày 25/8/2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến nay. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.535 di tích được kiểm kê, bảo vệ. Trong đó, có 854 di tích đã được xếp hạng, gồm 1 di sản văn hóa thế giới, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích quốc gia, 709 di tích cấp tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh luôn các cấp, ngành quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Có 9 di tích đã được nghiên cứu lập quy hoạch; 20 dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Sở và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư; 145 di tích được bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo do các huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư. Nguồn kinh phí bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 59,50 tỷ đồng, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 168,74 tỷ đồng, nguồn ngân sách huyện, xã hơn 164,51 tỷ đồng, nguồn xã hội hoá trên 781,46 tỷ đồng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Số di tích chưa được xếp hạng còn nhiều; tiến độ triển khai thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích còn chậm; việc phát huy giá trị các di tích gắn liền với phát triển du lịch hiệu quả chưa cao; ngân sách nhà nước đầu tư cho di tích còn hạn hẹp dẫn đến khó khăn trong công tác trùng tu, tôn tạo di tích; công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích còn nhiều bất cập; nguồn nhân lực thiếu về số lượng, yếu về chuyên môn…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương đã đạt được trong công tác công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; tăng cường tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ quản lý di tích; khắc phục tình trạng chậm trễ trong triển khai thực hiện các công trình di tích lịch sử - văn hoá; quan tâm tham mưu cho tỉnh trong việc lựa chọn đơn vị thiết kế, thi công bảo đảm khách quan, công bằng; đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn lực tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa; quan tâm hơn nữa việc phát huy giá trị các di tích./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  130 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.768.951
  Online: 40